LẬP HÓA ĐƠN


Tên công ty:
v
Chọn loại hoá đơn:
v
Chọn mã mẫu:
v
Mẫu số hoá đơn:
v
Ký hiệu:
v
Ngày
Tháng
Năm
Mẫu số:
Ký hiệu:
Số:

Đơn vị bán hàng:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Số tài khoản: Tại:
Điện thoại: Số Fax:

Mã số thuế:
v
Lấy thông tin
Tên đơn vị: *
Lấy thông tin
Tên người mua hàng:
Địa chỉ: *
Số tài khoản:
Email: *
Hình thức thanh toán: *
Thuế GTGT(%): *
v
Loại tiền : *
v
Xác nhận của khách hàng (Khách hàng kiểm tra hóa đơn trước khi ký)
Đại lý kinh doanh:
v
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tải file danh sách hàng hóa
Chọn file...
    
Mã hàng hóa 
Tên hàng hóa 
Đơn vị tính 
Số lượng 
Đơn giá 
Thành tiền 
Thêm
No data to display
Cập nhậtHủy

Tạo Hoá đơn
XEM TRƯỚC
Lập mới